&mensaje=[ 01/11TIK AURRERA EZIN IZANGO DIRA BIZIKLETAK HARTU, SISTEMEN BATERAEZINTASUNAGATIK ]&