&mensaje=[ A partir del 11/01 NO se podrán dejar ni coger bicis en Getxo por incompatibilidad de sistemas. ] ------ [ 01/11TIK AURRERA EZIN IZANGO DIRA BIZIKLETAK HARTU, SISTEMEN BATERAEZINTASUNAGATIK ]&